top of page

MENJADOR A L'ESCOLA

 

COORDINADORA DE MENJADOR (Cuina i Gestió)

Margarita Garcia

Telèfon d’atenció als pares: 659 95 94 63.

Horari: de 9:00 h. a 9:30 h.

 

DOCUMENTACIO D'INTERES (pdf)

 

LES TEVES CONSULTES I PROPOSTES 

ampaescolamestral@gmail.com

MENJADOR ESCOLARDes de l’AMPA (mitjançant la Comissió de Menjador), procurem vetllar pel bon funcionament i condicions del servei de menjador i de l’espai de lleure del migdia que actualment està a càrrec l’empresa Cuina i Gestió.

 

Des de l’AMPA (mitjançant la Comissió de Menjador), procurem vetllar pel bon funcionament i condicions del servei de menjador i de l’espai de lleure del migdia que actualment està a càrrec l’empresa Cuina i Gestió.

 

Qui participa en la gestió del menjador?

 

  • L'empresa adjudicatària (Cuina i gestió) desenvolupa el servei pròpiament dit.

  • La direcció de l’escola vetlla pel bon desenvolupament i té un gran pes en la coordinació.

  • L’AMPA supervisa el servei, aportant millores i fent d'interlocutor col·lectiu entre les famílies i els altres actors (principalment l'empresa).

  • L’Ajuntament gestiona indirectament el servei de menjador escolar a través de la contractació d’una empresa concessionària.

 

Ens agrada tenir un menjador obert als pares i mares que deixen els seus fills a dinar. A tal efecte, podeu contactar amb nosaltres per tal d’acordar un dia de visita al menjador durant el qual podreu provar el menú del dia i menjar amb els vostres fills. Tanmateix, podreu veure el funcionament del menjador des de dins i les activitats que aquell dia es programen al pati.

PUNT DE TROBADA

 

CUINA GESTIÓ habilita nou espai per a les famílies que fan ús del menjador escolar.

Aquest espai “PUNT DE TROBADA” neix amb l’objectiu de millorar la comunicació entre el menjador i les famílies. Hi podrem trobar fotos de les activitats que realitzen els nostres fills i filles al menjador, notícies relacionades amb el servei i comunicacions d’interès general.

Accedeix al

PUNT DE TROBADA

- Seleccionar l'escola: Mestral

- Contrasenya: Mestral1718

bottom of page