top of page

QUI SOM?

 

Som una associació de pares i mares d’alumnes de l’escola Mestral, que treballem per contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu i de les condicions d’escolarització de l’alumnat mitjançant l’aportació d’idees, projectes i recursos, tot fomentant el sentiment de pertinença al centre i al seu entorn.

 

(Si voleu consultar els estatuts cliqueu en aquest enllaç)

 

COM ENS ORGANITZEM?

 

L'AMPA està coordinada, organitzada i dirigida per una Junta directiva, la qual està formada per un grup de pares i mares de l'escola que de forma voluntària hem adquirit la responsabilitat de participar en el funcionament del centre.

 

Estem organitzats en diverses comissions, cadascuna amb projectes propis estructurats al voltant de la nostra idea de millorar la qualitat de l’educació que reben els nostres fills.

 

Comissió d’Extraescolars

 

Desenvolupa i fa el seguiment de les activitats extraescolars programades per l’any en curs i organitza les activitats extraescolars per al proper any, tenint en compte principalment el seu valor pedagògic i les preferències de les famílies de l’escola. La comissió vetlla pel bon desenvolupament de les activitats per part de les diferents empreses contractades.

 

 

Comissió de Menjador

 

Supervisa el funcionament del menjador de l’escola i el temps d’esbarjo abans i desprès de l’hora de dinar. Durant el curs realitza el seguiment del serveis contractats, gestiona les possibles incidències que sorgeixen i revisa els menús proposats, fent les recomanacions que consideri oportunes per tal de vetllar per una dieta equilibrada dels nostres fills i l'adquisició d´hàbits alimentaris saludables.

 

 

Comissió Pedagògica

 

Proposa, aprova i organitza activitats, tallers, conferències i cursos que resultin interessants per afavorir la formació continuada dels pares, aportant eines necessàries per a la seva tasca en el nucli familiar.

Comissió d'Educació Especial 

Preten informar i sensibilitzar sobre les Necessitats Educatives Especials (NEE) així com vetllar per la inclusió de tot l'alumnat a l'escola. 

Aquesta Comissió neix d’un grup de pares i mares amb fills que tenen NEE amb el propòsit de ser un punt de referencia e informació per a totes les famílies que estiguin interessades en temes d'inclusió.Creiem que és fonamental la coordinació de les famílies així com la interacció amb l'escola en els casos en que la inclusió és necessària.

 

Comissió de Festes

 

La comissió organitza les festes més destacades del calendari escolar com la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi o final de curs, garantint el manteniment de les tradicions pròpies de l’escola i afavorint la relació entre les famílies i la cohesió de l’escola com a comunitat.

 

 

Comissió de Comunicació

 

És l’enllaç entre l’AMPA i les famílies de l’escola. Gestiona el web de l’AMPA, que actualitza setmanalment, així com les xarxes socials per procurar un contacte i una informació el més actualitzades possible.

 

 

Colònies d’estiu

 

El seu objectiu és promoure les colònies fora del calendari escolar, on els nens i nenes tenen l’oportunitat de marxar uns dies amb els seus amics i amigues i compartir un espai i temps de lleure on, a més de passar-ho bé, aprendran els valors de la convivència, la participació en activitats en grup i el respecte per la natura

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA CURS 2018 - 2019 

 

Presidenta 

Raquel Liaño

 

Vicepresidenta

Susana Sàrria (Representant de l’AMPA al Consell Escolar i Comissió de Menjador)

Tresorera

Mamen Salvoch

 

Secretari

Miguel A. Sastre

Vocals

  • Alicia Mendi (Representant de l’AMPA a la Comissió de menjador)

  • Núria Gonzalez

  • Vanesa Sánchez

  • Inés Sancho

  • M. Carmen Salvoch

  • Teresa Pneda

  • Isabel Garcés

  • Carolina Rosado

  • Sílvia Lozano (Representant comissió ED. Especial)

ACTA
Assemblea general Curs 2018-2019
comptes.png
Estat de comptes i
Pressupost curs
2018-2019
bottom of page