top of page

PREINCRIPCIÓ CURS 2017-2018

Dijous dia 23 de març, i fins el dia 04 d’abril, s’obre el període per presentar les sol·licituds de preinscripció d’alumnes per al proper curs escolar.


Informació general:

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2017 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S'han de matricular a primer curs d'educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2017 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).

Abans de fer la matricula en un centre s'ha de fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre:

 • Lloc: secretaria de l’escola

 • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 11h, dimecres de 15 a 16h.

 • Període: del 23 de març al 4 d’abril

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017

 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 d’abril de 2017

 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017

 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017

 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si n'hi ha): 2 de juny de 2017

Podeu consultar el Projecte Educatiu de la nostra escola en el següent enllaç: PEC (Projecte Educatiu de Centre)


Quina documentació cal presentar?

 • Imprès oficial de sol·licitud (descarrega’l aquí)

 • Fotocopia del carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de vacunes rebudes o certificat mèdic oficial

 • TIS (Targeta d’Identificació sanitària) de l’alumne (original i fotocòpia)

 • Llibre de família o document relatiu a la filiació (original i fotocòpia)

 • DNI, NIE o Passaport del para, mare o tutor i de l’alumne (original i fotocòpia)

 • Volant de convivència de l’alumne (si van a la llar d’infants, no cal)

 • 6 fotografies (els alumnes d’Educació Infantil)

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat: Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri:

 • Renda mínima d’inserció

 • Carnet i fotocòpia de discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans

 • Carnet i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

 • Certificat mèdic de malaltia crònica

Per més informació, consulta el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/


Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.
Síguenos
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page